polica

Cjenik usluga

Okvirna cijena usluga ugovara se pri prvom informativnom razgovoru popunjavanjem upitnika o vrsti i opsegu poslovanja klijenta.

Prije potpisivanja ugovora, utvrđuje se prosječni mjesečni broj dokumenata koji se obrađuju za poduzetnika te se na temelju toga formira cijena usluge. Ovako utvrđeni iznos provjerava se jednom godišnje, a prema potrebi i češće.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – —

PONUDA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA, NEREZIDENATA, DRŽAVLJANA ČLANICA EUROPSKE UNIJE I EUROPSKOG EKONOMSKOG PROSTORA

– Prijava u nadležne institucije, otvaranje poslovnih knjiga i ostalo = 500,00 kn jednokratno

– Vođenje propisanih poslovnih knjiga i izrada i slanje svih potrebnih izvještaja = 400,00 kn mjesečno (u sezoni – kada traje iznajmljivanje)

– Vođenje propisanih poslovnih knjiga i izrada i slanje svih potrebnih izvještaja = 250,00 kn mjesečno (izvan sezone – kada nema iznajmljivanja smještaja)

polica