Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Program i plan stručnog osposobljavanja

osobe primljene u računovodstveni ured Meritus bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini

Članak 1.

Ovim Programom stručnog osposobljavanja osobe primljene u računovodstveni ured Meritus, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini, putem mjereRad i staž i prijevoz“ (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se uvjeti primanja osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (u daljnjem tekstu: Polaznik), konkretni oblici stručnog osposobljavanja i njegovo trajanje.

Polaznik će se osposobljavati za poslove RAČUNOVOĐA.

 Članak 2.

Primanje Polaznika u računovodstveni ured Meritus (u daljnjem tekstu: ured) provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod), „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Ugovor o stručnom osposobljavanju biti će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod.

Članak 3.

Sredstva za stručno osposobljavanje Polaznika, osigurava Zavod.

 Članak 4.

Stručno osposobljavanje obuhvaća aktivnosti koje se obavljaju s ciljem osposobljavanja Polaznika za samostalan rad.

Stručno osposobljavanje biti će organizirano u punom radnom vremenu, na radnom mjestu unutar ureda, odnosno prema potrebi kao terenski rad na području Istarske županije.

Detaljan plan osposobljavanja u naveden je u Prilogu I. ovog programa i njegov je sastavni dio.

 Članak 5.

Za vrijeme stručnog osposobljavanja, Polaznik se nalazi na stručnoj i praktičnoj izobrazbi, u okviru koje se uz neposredno vodstvo mentora, kroz praktičan rad i učenje, stručno osposobljava za samostalno obavljanje poslova određene struke odnosno radnog mjesta.

Mentor, u kojeg je volonter primljen na stručno osposobljavanje, obvezan je polazniku osigurati uvjete za njegovo uspješno stručno osposobljavanje.

 Članak 7.

Za mentora (stručnu osobu) određuju se direktorica Marija Paulišić, bacc.oec.

Direktorica će kao mentor i odgovorna osoba ujedno i upućivati, organizirati i nadzirati osposobljavanje.

 Članak 8.

Polaznik nema status zaposlenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Zavod.

Trajanje stručnog osposobljavanja Polaznika iznosi 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

Prava i obveze između poduzeća Meritus d.o.o. i Polaznika biti će uređeni međusobnim ugovorom.

Nakon isteka roka stručnog osposobljavanja, poduzeće Meritus d.o.o. nije u obvezi zaposliti Volontera.

 Članak 9.

U 2016. godini, će se na stručno osposobljavanje primiti 1 Polaznik, stupnja obrazovanja viša, odnosno visoka stručna sprema, područje ekonomija .

 U Vrsaru, 18.ožujka 2016.godine