All posts by Marija

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Program i plan stručnog osposobljavanja osobe primljene u računovodstveni ured Meritus bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini Članak 1. Ovim Programom stručnog osposobljavanja osobe primljene u računovodstveni ured Meritus, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini, putem mjere „Rad i staž i prijevoz“ (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se uvjeti primanja osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (u daljnjem tekstu: Polaznik), konkretni oblici stručnog osposobljavanja i njegovo trajanje. Polaznik će se osposobljavati za poslove RAČUNOVOĐA.  Članak 2. Primanje Polaznika u računovodstveni…

Read More »

Besplatna izrada web stranica za udruge

Povedeni dosadašnjim iskustvom odlučili smo u ovo krizno vrijeme izići u susret udrugama i izraditi im web stranicu potpuno besplatno. Svjesni samo da udruge nemaju sredstava što je u većini slučajeva i jedan od glavnih razloga zašto nemaju web stranicu. Sve udruge, posebno one aktivne putem svoje web stranice mogu široj javnosti predstaviti rad svoje udruge, kontakt informacije, privući nove članove i slično. Mišljenja smo da u današnje vrijeme svatko tko se bavi prodajom proizvoda ili usluga ili ima udrugu jednostavno mora biti prisutan na…

Read More »

Startco program – potpore za nabavu IT opreme i izradu prve web stranice

     U NN 97/15 objavljen je program “STARTCO – realiziraj vlastitu poslovnu ideju”, putem kojeg će poduzetnici – početnici moći dobiti novčane potpore za nabavku informatičke opreme i izradu internetske stranice. Program je pokrenulo Ministarstvo poduzetništva i obrta, u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Potpore su namijenjene fizičkim osobama koje planiraju osnovati vlastiti gospodarski subjekt (obrt ili trgovačko društvo) te poduzetnicima koji su osnovali gospodarski subjekt u protekla 24 mjeseca. ŠTO možete sa ovim potporama? Imate tri opcije: 1.…

Read More »

Mogućnosti i porezne obveze privatnih iznajmljivača – nerezidenata

Što su, sukladno hrvatskim poreznim propisima, obveze građana, nerezidenta RH (državljana zemalja članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora) kad u RH iznajmljuju stanove, sobe i postelje putnicima i turistima, ili kad organiziraju kampove? 1. POREZ NA DOHODAK – Obvezan je u roku od 8 dana od dobivanja Rješenja o pružanju usluga u domaćinstvu prijaviti se nadležnoj ispostavi porezne uprave prema mjestu nekretnine, prijaviti se u registar obveznika poreza na dohodak. Porez na dohodak utvrđuje se kao razlika primitaka i izdataka (po blagajničkom načelu –…

Read More »

Pravilnik o računovodstvu neprofitnih organizacija i računskom planu

PRAVILNIK O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU (Narodne novine 1/15)  I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definira se raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije… Pročišćeni i grafički uređeni tekst Pravilnika nalazi se na sljedećoj poveznici… Pravilnik o računovodstvu neprofitnih organizacija i rtačunskom planu

Read More »