Pravilnik o računovodstvu neprofitnih organizacija i računskom planu

PRAVILNIK O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

(Narodne novine 1/15)

 I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definira se raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije…

Pročišćeni i grafički uređeni tekst Pravilnika nalazi se na sljedećoj poveznici… Pravilnik o računovodstvu neprofitnih organizacija i rtačunskom planu