Usluge

U cilju pružanja što kvalitetnije usluge svojim klijentima, redovito pratimo zakonske promjene, stručnu literaturu te vršimo redovito stručno usavršavanje u području računovodstva i financija.

 

Za svoje klijente obavljamo slijedeće usluge:

–   Kontinuirano praćenje poslovanja svojih klijenata

–   Ustrojavanje i vođenje glavne knjige, dnevnika, knjige ulaznih i izlaznih računa

–   Ustrojavanje i vođenje ostalih analitičkih evidencija

–   Ustrojavanje i vođenje temeljnih knjiga obrtnika

–   Sastavljanje svih potrebnih izvještaja za nadležne institucije

–   Obračune plaća i evidencije djelatnika, te izrade izvještaja vezanih uz plaće

–   Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja

–   Prijave poreza na dobit i poreza na dohodak

–   Obračune ostalih poreza, trošarina, te članarina

–   Ostale usluge prema zahtjevima i potrebama klijenta