All posts by Marija

ZSPNFT

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 78/08 i 25/12) u čl.4., st.2, propisuje koji se obveznici provođenja mjera i radnji za sprječavanje i otkrivanje PN i FT. Za obveznike navedene u Zakonu propisane su sljedeće obveze koje obuhvaćaju: 1. procjenu rizika od zlouporabe za PN/FT za pojedinu stranku, poslovni odnos, transakciju ili proizvod, 2. provođenje mjera dubinske analize stranke3. provođenje mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca te financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili…

Read More »