Category Archives: Propisi

Zakon o reviziji

ZAKON O REVIZIJI (Narodne novine 146/05, 139/08 i 144/12) I. TEMELJNE ODREDBE Sadržaj i područje primjene Zakona Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje obavljanje revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije, određuju osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije, uvjeti za obavljanje usluga revizije, revizorski odbor, osnivanje i rad Hrvatske revizorske komore te nadzor njezina poslovanja, Odbor za javni nadzor revizije, provođenje javnog nadzora, nadzor i provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje usluga revizije…

Read More »

Zakon o računovodstvu

ZAKON O RAČUNOVODSTVU (Narodne novine 109/07 i 54/13) I. OPĆE ODREDBE Opće odredbe Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje računovodstvo poduzetnika, razvrstavanje poduzetnika, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, popis imovine i obveza, primjena standarda financijskog izvještavanja i tijelo za donošenje standarda financijskog izvještavanja, godišnji financijski izvještaji i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, revizija godišnjih financijskih izvještaja, sadržaj godišnjeg izvješća, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, Registar godišnjih financijskih izvještaja, te obavljanje nadzora.….. Cijeli pročišćeni tekst Zakona možete preuzeti ovdje …. Zakon o računovodstvu

Read More »