Zakon o računovodstvu

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

(Narodne novine 109/07 i 54/13)

I. OPĆE ODREDBE
Opće odredbe Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje računovodstvo poduzetnika, razvrstavanje poduzetnika, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, popis imovine i obveza, primjena standarda financijskog izvještavanja i tijelo za donošenje standarda financijskog izvještavanja, godišnji financijski izvještaji i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, revizija godišnjih financijskih izvještaja, sadržaj godišnjeg izvješća, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, Registar godišnjih financijskih izvještaja, te obavljanje nadzora.…..

Cijeli pročišćeni tekst Zakona možete preuzeti ovdje …. Zakon o računovodstvu