Zakon o obrtu

ZAKON O OBRTU

(Narodne novine 143/13)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje obrta, vrste obrta, prava i obveze obrtnika, obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje vezanih obrta, institut domaće radinosti i sporednog zanimanja, pravna osoba koja obavlja obrt, organiziranost obrta, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja važna za obavljanje obrta.

Pročišćeni i grafički uređeni tekst Zakona nalazi se na sljedećoj poveznici… Zakon o obrtu