Zakon o radu

ZAKON O RADU

(Narodne novine 93/14)

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, te objavljen, a koji je na snazi, nije drukčije određeno.

Pročišćeni i grafički uređeni tekst Zakona nalazi se na sljedećoj poveznici… Zakon o radu