Podaci o poduzeću

Što mora sadržavati Internet stranica i poslovni papir

 Prilikom pripremanja osnovnih podataka o poduzeću za objavu na svojim internet stranicama, ili prilikom sastavljanja službenih dopisa, sastavljanja poslovnih ponuda ili pak računa i druge dokumentacije koja je sastavini dio svakodnevnog poslovanja, često se postavlja pitanja: Koje sve podatke, i zašto moramo navesti prilikom izrade istih?

Sukladno članku 21. Zakona o trgovačkim društvima, propisano je što mora sadržavati poslovno pismo* te Internet stranica trgovačkog društva. Za društvo s ograničenom odgovornošću, a isto se primjenjuje i na jednostavni d.o.o., propisano je sljedeće:

  • Tvrtka društva – u obliku u kojem je upisana u Sudski registar trgovačkog društva
  • Sjedište društva
  • Sud kod kojeg je upisan u trgovački registar i broj pod kojim je to učinjeno
  • Tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa
  • Iznos temeljnog kapitala društva s naznakom je li plaćen u cijelosti a ukoliko nije, s naznakom koji dio kapitala nije uplaćen
  • prezimena i najmanje jedno ime članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora

* Poslovnim pismima smatraju se pisma, računi, narudžbe i slično dok se dopisi su upućeni osobama s kojima je već uspostavljen poslovni odnos ili je već započeto dopisivanje, može upotrijebiti samo tvrtka ili skraćena tvrtka te sjedište društva.