Category Archives: Korisne informacije

Novi Zakon o udrugama

U Narodnim novinama 74/14, objavljanim dana 18.06.2014.godine, objavljen je novi Zakon o udrugama. Novi Zakon o udrugama stupa na snagu 01.10.2014. a postojećim udrugama stavljeno je na raspolaganje godina dana za usklađivanje statuta sa novim zakonom. Što se mijenja u odnosu na stari zakon? Novim zakonom utvrđena su Načela djelovanja udruge što u starom zakonu nije postojalo. Tako se u zakonu kao načela djelovanja udruge navode: Načelo neovisnosti, Načelo javnosti, Načelo demokratskog ustroja, Načelo neprofitnosti te Načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu. Osnivanje udruge i…

Read More »

Nove napomene na računima

U Narodnim novinama 93/14 od 30.07.2014., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona koji je stupio na snagu 01.09.2014. U spomenutim izmjena, člankom 17., dodan je novi stavak 2. u članak 31. Ovršnog zakona (NN 112/12 i 25/13) kojim se definira sadržaj vjrodostojne isprave. Prema navedenim izmjenama , ukoliko račune izdajete fizičkim osobama koji ne obavljaju registriranu djelatnost, potrebno je na račun staviti i upozorenje kako od njih možete tražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. Prema Ovršnom zakonu, vjerodostojna je isprava “račun, mjenica…

Read More »

Knjiga poslovnih udjela

Sukladno čl. 410. Zakonu o trgovačim društvima, Uprava d.o.o.-a dužna je ustrojiti i voditi knjigu poslovnih udjela. Knjiga poslovnih udjela dokument je koji sadrži podatke o Društvu te članovima Društva i njihovim udjela u Društvu. Također, u knjigu se unose i podaci o opterećenjima, podjelama udjela te svim drugim podjelama vezanim uz poslovne udjele. Članovi uprave odgovaraju društvu za točnost podataka u knjizi poslovnih udjela, za popise koje su predali i za izjave koje su dali sudu. Oni solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom odgovaraju za…

Read More »

Podaci o poduzeću

Što mora sadržavati Internet stranica i poslovni papir  Prilikom pripremanja osnovnih podataka o poduzeću za objavu na svojim internet stranicama, ili prilikom sastavljanja službenih dopisa, sastavljanja poslovnih ponuda ili pak računa i druge dokumentacije koja je sastavini dio svakodnevnog poslovanja, često se postavlja pitanja: Koje sve podatke, i zašto moramo navesti prilikom izrade istih? Sukladno članku 21. Zakona o trgovačkim društvima, propisano je što mora sadržavati poslovno pismo* te Internet stranica trgovačkog društva. Za društvo s ograničenom odgovornošću, a isto se primjenjuje i na jednostavni…

Read More »

ZSPNFT

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 78/08 i 25/12) u čl.4., st.2, propisuje koji se obveznici provođenja mjera i radnji za sprječavanje i otkrivanje PN i FT. Za obveznike navedene u Zakonu propisane su sljedeće obveze koje obuhvaćaju: 1. procjenu rizika od zlouporabe za PN/FT za pojedinu stranku, poslovni odnos, transakciju ili proizvod, 2. provođenje mjera dubinske analize stranke3. provođenje mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca te financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili…

Read More »